اضطراب در میان مردانی که پدر می شوند بالاتر از گزارش شده است: مطالعه

[ad_1]

اضطراب در میان مردانی که پدر می شوند بالاتر از گزارش شده است: مطالعه
منبع تصویر: INSTAGRAM / UNALOMETHERAPY

اضطراب در میان مردانی که پدر می شوند بالاتر از گزارش شده است: مطالعه

یک مطالعه جدید نشان می دهد ، اضطراب در میان مردان در حال انتقال به والدین به طور قابل توجهی بالاتر از گزارش شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) است.

یافته ها نشان داد که تخمین کلی اضطراب در مردان در طول دوره پری ناتال تقریباً 11 درصد بوده است ، در حالی که میزان آن در دوران بارداری (9/9 درصد) نسبت به سال اول پس از زایمان (7/11 درصد) کمتر است.

این میزان به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ جهانی منطقه ای WHO برای اضطراب در مردان است که بین 2.2 تا 3.8 درصد است ، که نشان می دهد انتقال به والدین ممکن است خطر اضطراب در مردان را افزایش دهد.

محقق جین لیفرمن از پردیس پزشکی دانشگاه کلرادو آنشوتس در ایالات متحده گفت: “انتقال به والدین یک رویداد مهم زندگی است که غالباً با چالش های جدیدی در رابطه با نگرانی های مالی ، روابطی و تعادل بین زندگی و زندگی همراه است.

لیفرمن افزود: “علی رغم آن تغییراتی كه هم در زنان و هم در زنان رخ داده است ، اما در مورد شیوع اضطراب در میان پدران جدید اطلاعات زیادی در دست نیست.”

برای مطالعه ، منتشر شده در مجله روانپزشکی زنان و زایمان ، این تیم مطالعات واجد شرایط نمایندگی بیش از 40،000 شرکت کننده را که بین سالهای 1995 تا 2020 منتشر شده اند ، بررسی کرد.

از نظر اضطراب در بین مادران ، محققان دریافتند که برآورد می شود که 17.6 درصد از زنان در دوره پری ناتال آن را تجربه می کنند.

محققان گفتند که این میزان نیز از ترجیحات جهانی WHO برای اضطراب در زنان بالاتر است ، اما مطابق با برآورد اضطراب مادر از سایر متاآنالیزها ، محققان گفتند.

لیفرمن گفت: “در مورد شیوع اضطراب و افسردگی در میان مردان به عنوان یک جامعه کمتر صحبت می شود ، حتی اگر تحقیقات نشان می دهد مردان بیشتر از زنان خودکشی یا سو abuse مصرف الکل می کنند.”

لیفرمن افزود: “مهم است كه ما شفافیت بیشتری در مورد مسائل بهداشت روان مردان ایجاد كنیم. امید ما با ایجاد آگاهی ، می توانیم به افراد كمك كنیم كه در مواقع لزوم زودتر كمك بگیرند.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>