بزرگترین زوج های مشهور که در سال 2021 با هم جمع شدند

[ad_1]

علی رغم منزوی بودن ماه سال 2020 ، این روند ظهور و سقوط بسیاری از زوج های مشهور را به همراه داشت.

از رابطه کوتاه مدت زندایا و او رضایت Costar Jacob Elordi به آریانا گراند و دالتون گومز ، که در کمتر از یک سال با هم جمع شدند و نامزد کردند ، قطعاً عاشقانه های زیادی برای پیگیری وجود داشت.

برای شروع سال جدید ، این ما هستیم ستاره جاستین هارتلی با بازیگر سوفیا پرناس به مقام رسمی اینستاگرام رفت ، واضح است که آماده است درام رابطه خود را در سال 2020 پشت سر بگذارد. و این دوتایی جدید تنها یکی از بسیاری است که در سال 2021 کارها را رسمی کرد.

در اینجا همه بزرگترین زوج های مشهور جدید هستند که در سال 2021 دور هم جمع شدند.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>