نکات صرفه جویی در هزینه پرسنل جذابیت سوگند یاد می کنند

[ad_1]

برخی از ما کاملاً از این نکات صرفه جویی در هزینه برخوردار هستیم که توسط والدین ما به ما داده می شود و در پایان سال ها به ما می چسبند. موردی که به ندرت از آن منحرف می شویم (یعنی همیشه درصدی از فیش حقوقی خود را مستقیماً وارد حساب پس انداز کنید). برخی دیگر عادت های مالی سختگیرانه تری دارند که به خوبی به آنها کمک می کند وقتی که می خواهند خود را کاهش دهند یا فقط وقتی می خواهند در مورد انتخاب های روزانه حساب بانکی خود احساس خوبی کنند. در اینجا ، ما از پنج نفر پرسیدیم زرق و برق کارمندان در مراحل مختلف زندگی و شغلی خود برای به اشتراک گذاشتن یکی از نکات مهم صرفه جویی در هزینه که به آنها خدمت خوبی کرده است ، به اشتراک می گذارند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>