آفریقاییآمریکایی tagged posts

آوانگارد زایلا فقط اولین برنده ملی زنبور عسل امریکایی آفریقایی-آمریکایی شد

[ad_1]

تبریک می گویم! زایلا آوانگارد چهارده ساله به تازگی برنده مسابقه ملی املا Scripps 2021 شد و در این راه تاریخ ساز شد. پس از 93 مسابقه ، آوانگارد اولین برنده آفریقایی-آمریکایی است (وی همچنین پس از جودی-آن مکسول برنده جامائیکایی در سال 1998 ، از نظر CNN تنها دومین برنده سیاه است).

کلمه برنده او “مورایا” بود ، نوعی درخت ، به دنبال کلمات چالش برانگیزی مانند “سerال” ، “جامد” و “نپتا”...

Read More