آلبرت tagged posts

پرنس آلبرت مگان و هری را برای مصاحبه اپرا صدا می زند: “این مرا آزار داد”

[ad_1]

از شاهزاده آلبرت موناکو روز پنجشنبه ، 25 مارس ، نظرات خود در مورد مصاحبه مگان مارکل و پرنس هری با اپرا وینفری س askedال شد – و او مانع این کار نشد.

وی گفت: “قرار گرفتن در جای کسی بسیار دشوار است.” “من می توانم فشارهایی را که آنها تحت فشار بودند درک کنم ، اما فکر می کنم این نوع نمایش عمومی نارضایتی ، حداقل این است که این نوع مکالمات باید در محله های صمیمی خانواده انجام شود. واقعاً لازم نیست اینگونه در حوزه عمومی طرح شود. “

وی ادامه داد: “این موضوع کمی من را آزار داد...

Read More