ابرقهرمان tagged posts

ووپی گلدبرگ در حال نوشتن فیلمی درباره یک ابرقهرمان زن سیاه پوست پیر است

[ad_1]

با وجود بسیاری از امتیازات مارول و دی سی ، شاید فکر کنید ، “آیا واقعاً به یک فیلم ابرقهرمانی دیگر احتیاج داریم؟” خوب ، با توجه به Whoopi Goldberg ، ما این کار را می کنیم.

اما این ابرقهرمان فیلم می کند روح بازیگری که در حال نوشتن است مانند نمونه شما نیست انتقام جویان کرایه ، معروف به یک دسته از آدمهای سفید مستقیم که در جوراب شلواری می دوند. نه ، در عوض ، یک زن سیاه پوست مسن در مرکز داستان قرار خواهد گرفت. این شخصیت قدرت های جدیدی پیدا می کند و باید یاد بگیرد که چگونه از آنها استفاده کند...

Read More