ارزشمند tagged posts

کیت وینسلت هدیه ای ارزشمند از مجموعه تایتانیک گرفت – و اتفاقی که برای آن افتضاح بود

[ad_1]

کیت وینسلت در طول دهه های زندگی حرفه ای خود نقش های برجسته بسیاری داشت: رز در تایتانیک، جوانا هافمن در استیو جابز، و اخیراً ، در مادی از Easttown. جای تعجب نیست ، تایتانیک فیلمی است که در فهرست او بیشتر از همه پرسیده شده است. در این مرحله ، ما تقریباً درمورد همه جزئیات پشت صحنه فیلم پرفروش سال 1997 شنیده ایم – اما وینسلت در مصاحبه اخیر خود با نیویورک تایمز. هنگامی که مورین داود از او سdال کرد آیا چیزی از مجموعه فیلم گرفته است ، وینسلت فاش کرد ، “من یک جفت گوشواره رز را بردم ، اما در جایی یکی را از دست دادم...

Read More