ازدواجشان tagged posts

جو و جیل بایدن فاش کردند که چگونه ازدواجشان را در کاخ سفید کار می کنند

[ad_1]

رئیس جمهور جو بایدن و خانم اول جیل بایدن ممکن است اولین زوج باشند ، اما این بدان معنا نیست که آنها مجبور نیستند برای ازدواج خود کار کنند.

جیل اخیراً گفت: “من فکر می کنم ، ما باید کمی بیشتر تلاش کنیم تا برای یکدیگر وقت بگذاریم.” وگ طی یک مصاحبه مشترک با جو. “حتی نکته مربوط به صرف شام با هم: بعضی اوقات در بالکن غذا می خوریم ؛ دیشب در بیضی زرد در طبقه بالا غذا خوردیم. فقط بخشی از روز است که جدا می شویم و هنوز هم شمع ها را روشن می کنیم ، هنوز مکالمه ها داریم ، هنوز تلفن ها را کنار بگذارید...

Read More