استابلر tagged posts

قانون و نظم SVU: سرانجام استابلر بازگشت و طرفداران احساسات خود را دارند

[ad_1]

پنجشنبه ، اول آوریل ، سرانجام کارآگاهان الیوت استابلر (کریستوفر ملونی) و اولیویا بنسون (ماریسکا هارگیتای) سرانجام در قانون و نظم: SVU.

بنسون و استابلر البته اصلی ترین دو نفر بودند قانون و نظم: SVU تا اینکه Meloni در فصل 12 نمایش را ترک کرد. اگرچه به شخصیت او ارجاع داده شد و اولیویا هنگام رسیدن به صفوف بخش ، دوستان جدید و متحدان قابل اعتماد پیدا کرد ، اما داستان آنها ناتمام بود. به خصوص با توجه به تنش جنسی ، بیایید آن را بپذیریم...

Read More