انتقال tagged posts

‘ترکیب خاکستری’ روش جدید و جذاب برای انتقال موهای شما است

[ad_1]

موهای خاکستری: برخی آنها را دوست دارند ، برخی از آنها متنفر هستند. اما اردوگاه سومی در حال ظهور است که یک رسانه خوشحال کننده بین این دو است. و این کسانی هستند که به ترکیب خاکستری می روند.

رابرت ایتون ، مدیر فنی Wella Professionals ، می گوید: “در گذشته ما شاهد روندهای غالب بر مد ، مانند دوره پرم ، دهه برجسته ، رنگ آمیزی ، رنگ های زنده و کار تناوبی بودیم.” “اکنون ، یک حرکت به سمت تقویت طبیعی مو وجود دارد و ترکیب خاکستری حرکت جدید در رنگ مو است.”

ایده این است که...

Read More