انقلابی tagged posts

“متولد این راه” لیدی گاگا ، 10 سال بعد هنوز انقلابی است

[ad_1]

گاگا با اشاره به سخنان رایج “بیرون آمدن” آواز می خواند: “من در راه خود زیبا هستم ، زیرا خدا هیچ خطایی نمی کند.” “من در مسیر درست قرار دارم ، عزیزم ، من اینگونه متولد شدم.” اگر این مسئله به اندازه کافی واضح نیست ، پل را بخوانید: “مهم نیست که زندگی همجنسگرایانه ، مستقیم ، یا دو نفره ، لزبین باشد. من در مسیر درست قرار دارم عزیزم ، برای زنده ماندن به دنیا آمدم. ” (خود گاگا به عنوان دوجنسگرایی شناخته می شود.)

این ترانه پس از ورود انتقادات لازم را به همراه داشت...

Read More