اوبگین tagged posts

بهترین لباس زیر برای تمرین ، طبق توصیه های اوب-گین

[ad_1]

بیشتر ما کفش های ورزشی و سوتین ورزشی زیبا داریم که تاکنون در کمد لباس های ما دو برابر شده است ، اما هنوز بهترین لباس زیر برای تمرین در بین اولین چیزهایی نیست که به ذهن شما خطور می کند وقتی به “وسایل ورزشی” فکر می کنید. اما این مهم به همان اندازه مهم است – اگر نه بیشتر از هر شورت یا شلوار استرچ دوچرخه مد روز. همسر شما احتمالاً موافقت می کند.

مری جین مینکین ، دکتر ، استاد بالینی زنان و زایمان در دانشکده پزشکی دانشگاه ییل می گوید: “همیشه سعی کنید لباس های عرق کرده را هر چه زودتر عوض کنید...

Read More