اورلاندو tagged posts

اورلاندو بلوم پس از این مصاحبه تصادفی خنده دار جدید ویروسی می شود


یک لحظه صبر کنید ، آیا اورلاندو بلوم نر گوئینت پالترو است؟ آیا سرانجام یک معلم مربی گوپ برای مردان پیدا کرده ایم؟ او هنوز یک خبرنامه سبک زندگی راه اندازی نکرده است ، اما ارباب حلقه ها آخرین مصاحبه ستاره تمام ویژگی های یک ذهنیت مشهور آسمانی New Age و شیرین لس آنجلسی را دارد.

صحبت کردن با ساندی تایمز بلوم در مورد زندگی خود با نامزد کیتی پری و دختر بچه دیزی داو ، جزئیات اعمال معنوی ، رژیم غذایی و ورزش خود را بیان کرد. و او در این مقاله یا شوخی می کرد یا ما یک پادشاه روشنگری جدید (یا هر دو) داریم...

Read More