اوزو tagged posts

صحبتهای اوزو آدوبا در درمان HBO و نحوه تمرین مراقبت از خود

[ad_1]

اوزو آدوبا به عنوان یکی از موفق ترین و پرکارترین بازیگران دهه گذشته ، عادت دارد که مطبوعات را انجام دهد – بخشهای زیادی از آن. این برای موفقیت او بود ، اما نقش برنده امی در نقش سوزان “چشمهای دیوانه” وارن نارنجی سیاه جدید است یا آخرین نقش برنده امی او در بازی شرلی چیشولم در خانم آمریكا، بومی ماساچوست به طور منظم به یک فرش قرمز و برنامه گفتگو تبدیل شده است.

اما گشودن در مورد زندگی شخصی او هرگز برای ستاره آسان نبود ، که دوباره برای بازی در نقش دکتر درمانگر بروک تیلور در سریال درام HBO پیشتاز Emmy است ، ...

Read More