اکوسیستم tagged posts

روز جهانی محیط زیست 2021: آگاهی و اقدام برای احیای اکوسیستم مورد نیاز است

[ad_1]

روز جهانی محیط زیست 2021: آگاهی و اقدام برای احیای اکوسیستم مورد نیاز است
منبع تصویر: PR FETCHED

روز جهانی محیط زیست 2021: آگاهی و اقدام برای احیای اکوسیستم مورد نیاز است

روز جهانی محیط زیست هر ساله در جهان در 5 ژوئن جشن گرفته می شود و تقویت کننده اصلی سازمان ملل متحد برای تشویق آگاهی و اقدام برای حفاظت از محیط زیست است. موضوع امسال “ترمیم اکوسیستم” است و اهمیت حیاتی حفظ شکنندگی محیط زیست برای رفاه جمعی را مورد توجه قرار می دهد. بیکرانت تیواری ، مدیر عامل شرکت Grow-Trees (GT) می گوید: “همه گیری به ما نشان داده است که اگر از نابودی تنوع زیست محیطی غافل بمانیم ، هزینه های گزافی را پرداخت خواهیم کرد. فقط هم افزایی فعال بین همه ذینفعان می تواند از محیط زیست محافظت کند...

Read More