باشیم tagged posts

فیلم های جدید در سال 2021: همه فیلم هایی که امسال نمی توانیم منتظر دیدن آنها باشیم

[ad_1]

فیلم های جدید در سال 2021 متفاوت هستند. بعد از گذشت یک سال گذشته از تماشای آنها از خانه به دلیل قرنطینه ، تعجب نکنید وقتی دوباره افرادی را دیدید که برای لذت بردن از فیلم ها روی صفحه های 30 فوتی مسابقه می دهند. اوه ، چقدر دلم برای بارگیری میان وعده های گران قیمت ، استقرار در یک تخت چرمی و تماشای 25 دقیقه تریلر از دست رفته است! من فقط می خواهم آن را برگرداند!

این مثل این است که خدایان فیلم دعاهای ما را شنیده اند زیرا امسال تعداد زیادی فیلم در حال اکران هستند که این روزها به قیمت بیهوده بلیط فیلم می ارزند...

Read More