بالاتر tagged posts

اضطراب در میان مردانی که پدر می شوند بالاتر از گزارش شده است: مطالعه

[ad_1]

اضطراب در میان مردانی که پدر می شوند بالاتر از گزارش شده است: مطالعه
منبع تصویر: INSTAGRAM / UNALOMETHERAPY

اضطراب در میان مردانی که پدر می شوند بالاتر از گزارش شده است: مطالعه

یک مطالعه جدید نشان می دهد ، اضطراب در میان مردان در حال انتقال به والدین به طور قابل توجهی بالاتر از گزارش شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) است.

یافته ها نشان داد که تخمین کلی اضطراب در مردان در طول دوره پری ناتال تقریباً 11 درصد بوده است ، در حالی که میزان آن در دوران بارداری (9/9 درصد) نسبت به سال اول پس از زایمان (7/11 درصد) کمتر است...

Read More