بدنیا tagged posts

اشلی تیزدیل تازه بدنیا آمد و نام کودک از این دنیا خارج است

[ad_1]

اشلی تیزدیل و همسرش کریستوفر فرنچ ، از اولین فرزندشان با هم استقبال کرده اند: دختری با نامی کاملاً خارج از این دنیا.

تیزدیل در اینستاگرام ، در کنار عکسی از دست کودک ، نوشت: “مشتری عنبیه زن فرانسوی به قسمت زمینی 3.23.21 رسید.”

تیزدیل در مورد بارداری خود صحبت کرد تا مردم در دسامبر سال 2020. “من به وضوح هیجان زده شدم زیرا مطمئناً دختری می خواستم ،” “اما من همچنین کسی هستم که کارهای زیادی را ادامه می دهم. سعی می کنم در لحظاتی از این دست انتظارات نداشته باشم و فقط اجازه دهم آنچه که قرار است باشد. من بسیار هیجان زده شدم...

Read More