بریتون tagged posts

بنیانگذار بستنی جنی ، جنی بریتون بائر بهترین مشاوره تجاری خود را از “ارباب حلقه ها” دریافت کرد

[ad_1]

بنیانگذار بستنی Jeni’s Jeni Britton Bauer به علم پشت مارک محبوب خود افتخار می کند. نقاط ذوب ، فعل و انفعالات دقیق عطر و طعم ، تعداد دقیق اسکرپی که برای استخراج یک پیمانه طراحی شده است – اطمینان حاصل کنید که وی هر یک از عناصر فرآیند بستنی خواری را موشکافی کرده است. اما وقتی نوبت به تصمیم گیری در مورد طعم جدید بستنی جنی می رسد ، علم و صفحات گسترده جایگاه خوبی برای رقص تفسیری دارد.

از عطر و طعم همه چیز Bagel با نام تجاری جدید – بستنی پنیر خامه ای مخلوط شده با استروسل که با کنجد و دانه های خشخاش ، پیاز ، سیر و...

Read More