بوون tagged posts

شنبه شب زنده: توییتر با طرح Titanic بوون یانگ وسواس دارد

[ad_1]

عدالت برای کوه یخی تایتانیک!

در 10 آوریل ، شنبه شب زنده بوون یانگ ، بازیگر ، هنگام پیوستنش نمایش را دزدید به روز رسانی آخر هفته به عنوان کوه یخی واقعی که تایتانیک را غرق کرد. در حالی که او ادعا می کرد برای تبلیغ آلبوم جدید خود در آنجا حضور دارد – یک دیسکو فوق العاده پاپ EDM که Fantasia نامیده می شود موسیقی –کالین جوست همچنان به پرسش درباره شب سرنوشت ساز 14 آوریل 1912 پرداخت.

اما کوه یخی یانگ نمی خواست در این باره صحبت کند. “این خیلی مدت پیش بود...

Read More