تابلویی tagged posts

LeAnn Rimes پس از دیدن تابلویی با چهره روی جلد ، “قرض گرفت” را نوشت

[ad_1]

این اولین باری بود که می فهمیدم عمق عمق آن را برای افشای حقیقت می فهمم زیرا آهنگ بسیار قطبی بود. برای من به عنوان یک ترانه سرا و به عنوان یک هنرمند یک نقطه عطف واقعی بود. من خیلی مایل نبودم که در حقیقت خود بی دریغ باشم.

اینکه بتوانید آن آهنگ را با استیوی نیکس در استودیو اجرا کنید ، لحظه ای تعیین کننده بود. اینکه بخواهم درمورد معنای آن آهنگ برای من باز شود … تصویب توسط یک هنرمند دیگر بسیار خوب بود. به خصوص به این دلیل که من زنهای زیادی داشتم که مانند “چطور می توانستید آن را بنویسید؟” گوش دادن به این خیلی سخت است...

Read More