تجلی tagged posts

HER در حال تجلی EGOT است

[ad_1]

او در حال نشان دادن یک EGOT است.

این نامگذاری نامشخص به این معنی است که فردی چهار جایزه معتبر را از آن خود کرده است: یک جایزه امی ، یک گرمی ، یک اسکار و یک تونی. و او در حال حاضر در نیمه راه است. این نوازنده قبلاً تعداد کمی از جوایز گرمی را در قفسه خود دارد ، اخیراً برای “نمی توانم نفس بکشم” در سال 2021 ، و در 25 آوریل یک جایزه اسکار بهترین آهنگ اصلی را برای “مبارزه برای شما” از یهودا و مسیح سیاه...

Read More