تشنه tagged posts

عکس العمل کریسی تیگن به پسرش در قطع عکس برهنه «تشنه» خیلی خوب است

[ad_1]

کریسی تیگن یک گنجینه ملی است – این جای بحث ندارد. وی در جدیدترین کارهای عجیبی اینستاگرام خود ، یک عکس “تشنه” ارسال کرده است ، که برای او غیر معمول نیست. اما این عکس یک اضافه کوچک داشت: پسر دو ساله او ، مایلز.

تایگن عنوان اینستاگرام را زیرنویس کرد ، “لطفا حرکت کن ، مامان سعی می کند تشنه شود.” البته عکس در حال حاضر بیش از 13،000 نظر را جمع آوری کرده است. “اوه بله !!! ببین ، خداوند می داند که پاهایی از این دست به من نمی دهد که من هم نشان می دهم! ” یک نفر نوشت. دیگری افزود: “… من عاشق شوخ طبعی شما هستم ، بنابراین طراوت...

Read More