تعصب tagged posts

نمایش دوستیابی غرور و تعصب – مضمون در حال آمدن به طاووس است

[ad_1]

این به سختی همان چیزی است که جین آستین هنگام نوشتن در ذهن داشته است غرور و تعصب! یک سری تشریفات خواستگاری بیش از حد رسمی ، سطحی ، بسیار دقیق و کاملاً عمومی ساخته شده برای ایجاد یک مسابقه مناسب که مخاطبان را راضی کند؟ بسیار خوب ، در واقع ، نمایش واقعیت دوست یابی دقیقاً همان چیزی است که آستین در ذهن داشت. این کاملا منطقی است

طاووس با آینده خود رویاهای عاشقان آستین را محقق می کند غرور و تعصب: آزمایشی در عاشقانه ها، یک سری جدید دوست یابی که در اصل به نظر می رسد ...

Read More