تلفظ tagged posts

اندی کوهن می گوید همه افراد نام Khloé Kardashian را اشتباه تلفظ می کنند

[ad_1]

اندی کوهن فقط یک بمب بزرگ را انداخت: ظاهراً ، همه ما نام Khloé Kardashian را به اشتباه تلفظ کرده ایم. وی این دوشنبه ، 22 مارس ، طی مصاحبه ای در مورد این موضوع را فاش کرد نمایش امشب با جیمی فالون.

جیمی فالون به “گفت:” من در پشت صحنه با شما صحبت می کردم ، من گفتم ، “شما با Khloé Kardashian صحبت کردید” ، و شما گفتید ، “من او را تلفظ می کنم ، همه ما بوده ایم ، در تمام مدت نام او را اشتباه تلفظ کرده ایم.” کوهن کوهن با تأکید بر لهجه پاسخ داد: “بله ، این Khloé است.” “اسم Khloé است...

Read More