تیگنکورتنی tagged posts

جنجال قلدری کریسی تیگن-کورتنی استودن ، توضیح داده شده است

[ad_1]

نتایج حاصل از جنجال قلدری کریسی تیگن-کورتنی استودن همچنان ادامه دارد. از اتهامات اصلی گرفته تا تصمیم گزارش شده تیگن برای کناره گیری از یک نقش تلویزیونی ، در اینجا همه مواردی است که باید بدانید.

کریسی تیگن به دلیل “منفی بودن” آنلاین ، توییتر را ترک کرد.

در 24 مارس ، نویسنده مدل و کتاب آشپزی به پیروان گفت که او حساب توییتر خود را غیرفعال می کند زیرا دیگر نمی تواند “منفی نگری را مسدود کند”.

“هی. بیش از 10 سال ، شما دنیای من بودید...

Read More