جايگاه tagged posts

كورتني كارداشيان و اسكات ديسيك در مورد جايگاه خود واقعي شدند

[ad_1]

گزارش ها مبنی بر اینکه “اسکات دیسیک” با رابطه فعلی کورتنی کارداشیان و تراویس بارکر “درگیر” است ، بیش از منابع و شایعات است.

در یک پیش نمایش دزدکی حرکت کردن از قسمت دو از همگام با کارداشیان به هم پیوستن ، همسایگان پیش از اندی کوهن در مورد روابط گذشته و مکانی که امروز در آن قرار دارند باز شدند – از جمله احساس دیسیک هنگام کارداشیان “با افراد دیگر”.

در بالای کلیپ ، هر دو ستاره واقعیت – که به مدت 9 سال با هم بودند و سه فرزند مشترک دارند – اعتراف کردند که اگر به دلیل سو abuse مصرف مواد گذشته دیسیک نبود ، ممکن است هنوز با ه...

Read More