جا tagged posts

‘دیانا باب مدرن’ در این فصل قرار است همه جا باشد


با پایان محدودیت های Covid در چشم و بهار در گوشه و کنار ، بسیاری از ما شروع به برنامه ریزی برای مدل های مو و رنگ هایی که می خواهیم با شروع زندگی به حالت عادی می کنیم. اگر مدتی است که با ایده رفتن به ریزه کاری بازی می کنید ، پس از قفل کردن زمان مناسب برای انجام این کار است.

همان جایی است که مدل موی باب وارد ما می شود. ما آن را صدا می کنیم: 2021 سال میلادی است – فقط به کایا گربر ، کیم کی و دوآ لیپا نگاه کنید تا جادویی را احساس کنید که مدرن ، با طراوت و کمی احساس می شود کمی سکسی (برای برش به باب قطعه قطعه شده و باب صاف مراجعه کنید)...

Read More