جنایت tagged posts

29 بهترین نمایش واقعی جنایت که می توانید در Netflix ، Hulu ، HBO و موارد دیگر پخش جریانی کنید

[ad_1]

بهترین نمایش های جنایی واقعی فراتر از یک سریال است: آنها بخشی از گفتگوی فرهنگی هستند. به یاد داشته باشید که Netflix ببر ببر: قتل ، ضرب وشتم و جنون در سال 2020 همه را اسیر کرد؟ همه چیزهایی بود که هرکسی می توانست درباره آن صحبت کند این قدرت یک نمایش خوب-جنایی واقعی است.

و تعداد بسیار زیادی در آنجا وجود دارد: آیا موارد هولو را دیده اید عمل، یک سریال کوچک که در آن قتل واقعی دی دی بلانچارد ، مادری مبتلا به سندرم مونهاوزن توسط پروکسی است که عمداً دخترش کولی را بیمار کرده است؟ یا کارگردان آوا DuVernay ...

Read More