حذف tagged posts

11 نکته ای که هیچ کس درباره حذف خالکوبی به شما نمی گوید

[ad_1]

آیا شما صاحب نه چندان غرور برخی از جوهرهای تأسف آور هستید و قصد حذف تاتو را دارید؟ به باشگاه خوش آمدی. از اواخر نوجوانی و اوایل بیست سالگی من چهار خال کوبی (پنج ، اگر یکی را روی پشت من حساب کنی) می توانم شاید قطعا بدون بنابراین من تصمیم گرفتم تا سرانجام راههای خود را جدا کنم

اگر چیزی در مورد برداشتن تاتو با لیزر شنیده اید ، احتمالاً در امتداد این درد بسیار دیوانه کننده است ، شاید حتی بیشتر از اول انجام تاتو...

Read More