خرابی tagged posts

کیک عروسی کیت میدلتون و پرنس ویلیام آنقدر بزرگ بود که باعث خرابی کاخ شد

[ad_1]

کیت میدلتون و پرنس ویلیام در شرف برگزاری دهمین سالگرد ازدواج خود هستند ، با این حال ما هنوز چیزهای جدیدی درباره روز بزرگ آنها یاد می گیریم.

در مستند جدید ITV ، روز ویل و کیت ازدواج کردند، ما با یک سری جزئیات جدید در مورد عروسی هایشان آشنا شدیم ، که در 29 آوریل 2011 اتفاق افتاد. چیزی که بسیاری از مردم متوجه نشدند بزرگ بودن کیک عروسی آنها بود.

کیک میوه ای هشت طبقه سه پا قد داشت و حمل آن ظاهراً بسیار دشوار بود...

Read More