خوشبخت tagged posts

دمی لواتو در مورد خارج از باینری: “من هرگز خوشبخت تر نبودم”

[ad_1]

دمی لواتو در مورد بیرون آمدن به عنوان غیر دودویی و حرکت به جلو با ضمایر آنها بیشتر باز می کند.

در تاریخ 28 مه ، ستاره پاپ در جین فوندا ظاهر شد جمعه آتش مته جریان مستقیم برای بحث در مورد سفر آنها از طریق فعالیت و کشف خود. در طول مکالمه 30 دقیقه ای ، فوندا پرسید که پدرسالاری چه تاثیری بر بیان جنسیتی لووتو و تصمیم او برای بیرون آمدن در اوایل ماه جاری دارد.

لوواتو کار خود را با توصیف آرمان هایی شروع می کند که احساس می کردند توسط هنجارهای اجتماعی به سمت آنها سوق داده می شود...

Read More