داشتیم tagged posts

15 لحظه تجدید دیدار ‘دوستان’ که دوستشان داشتیم – و دو موردی که هنوز در مورد آنها تعجب می کنیم

[ad_1]

چیز دیگری که دوست داشتم؟ دیدن تحسین واقعی پری نسبت به کاستار. و یک بار ویلر از صحنه خارج شد ، لبلانک زمزمه کرد ، “اوه ، او را دوست داشته باش.” جانیس و چندلر شاید خرچنگ دریایی یکدیگر نبودند ، اما این مسابقه ای بود که در بهشت ​​ریخته شد.

نمایش کاملا خنده دار مد

من فکر کردم که بخش مد فقط مدلهای تصادفی با لباسهای نمادین خواهد بود ، بنابراین دیدن چیزهایی کاملاً شگفت انگیز در کنار دیدن کارا دلوین ، سیندی کرافورد و جاستین بیبر در باند وجود دارد. بازیگران نمی توانستند بیبر را که لباس اسپودنیک راس را پوشیده باور کند و من هنوز هم سعی می کنم سرم را به دور آن بپیچم...

Read More