دالگونا tagged posts

پنج تاریخ آخر من: قهوه دالگونا ، موتور سواری و دوباره خوابیدن با مردان

[ad_1]

وقتی همه گیر شد ، من از ماه اکتبر گذشته با کسی قرار نگذاشته بودم ، زمانی که “رابطه” چشمک زدن و دلتنگی برای آن با یک زن در یک ازدواج آزاد به پایان رسید و در سالگرد ازدواج آنها از طریق مسنجر فیس بوک ریخته شدم. من در تایلند زندگی می کردم و وقتی مارچ به آنجا چرخید ، من کاملاً در آنجا زندگی کردم. اما محاصره های گسترده و ممنوعیت سفر ، هرگونه برنامه بازگشت به کشور را که احتمال می دادم متوقف کند.

اقامت در تایلند در آن ماههای ابتدایی COVID-19 به عنوان یک نعمت مبدل به نظر می رسد...

Read More