دانته tagged posts

درباره دانته رایت ، که در یک ایستگاه راهنمایی و رانندگی توسط پلیس تیراندازی شد ، چه باید دانست

[ad_1]

نیروهای گارد ملی و افسران گشت ایالتی مینه سوتا به عنوان تقویت کننده برای اجرای قانون محلی وارد این منطقه شدند. این استقرار گسترده منابع برای سرکوب اعتراضات ، در مقایسه با سیستم های مستقر در آنجا که به یک افسر اجازه می داد مردی را به دلیل ظاهراً حرکت به سمت اتومبیل شخصی خود شلیک کند ، از چشم دور نمانده است.

این تیراندازی به طرز دردناکی یادآور موارد بسیار دیگری است که افسران پلیس سیاه پوستان آمریکایی را به ضرب گلوله کشته و کشتند...

Read More