داو tagged posts

داو کامرون روتین مراقبت از پوست خود را رها می کند


داو کامرون رویکرد خود در مراقبت از پوست را “حداکثر گرایی انتخابی” توصیف می کند. اگر یکی از 46 میلیون نفری باشید که هر حرکتی را در اینستاگرام دنبال می کنید ، می دانید که فضای کلی او را برای یک تی توصیف می کند. خواننده و بازیگر 25 ساله هنر تمام شدن بدون رفتن به بالای سر: یک لباس عجیب و غریب ، بدن را بهم ریخته و همراه با آرایش بدون آرایش ، یک رالف افسانه ای و روسو با یک نان ساده و براق لغزیده اند. در روال مراقبت از پوست او ، این به معنی استفاده از طیف گسترده ای از محصولات است ، اما همچنین متناسب با آنچه که او به دنبال آن است براساس احساس پوست او در هر روز تنظیم می شود...

Read More