دا tagged posts

گلن کلوز در اسکار 2021 برای “دا بات” رقصید

[ad_1]

بنابراین ، گلن کلوز خونسرد شد و سپس در مراسم اسکار 2021 شروع به رقص کرد. بله ، این اتفاق افتاد.

در اواخر مراسم ، Lil Rel Howery بازیگر و کمدین بازی ای را انجام داد که در آن از اعضای تماشاگر پرسید آیا آهنگی که کوئستلاو در آن جا بازی می کند نامزد اسکار است ، اسکار می برد یا هیچ یک از موارد فوق. Lil Rel نزدیک به یک دور مسابقه را به چالش کشید و او پاسخ بسیار مفصلی داد. (شاید خیلی دقیق – مطمئناً به نظر می رسید Close پاسخ های مسابقه را زودتر از موعد دریافت کرده است)...

Read More