دقیقه tagged posts

دمی لواتو با آواز وحشیانه “15 دقیقه” خود مکس Ehrich را صدا می کند

[ad_1]

دمی لواتو نامزد سابق خود ، مکس اریچ ، را برای اجرای آهنگ جدید خود با نام “15 دقیقه” می برد.

آویز آویز جدیدش ، رقص با شیطان: هنر شروع از نو– در مورد موضوع خود هیچ مشتی نمی زند. آن یکی موضوع آهنگ را در اواسط ماه مارس تأیید کرد ، اما فقط کافی است چند متن را بخوانید تا نظر لوواتو را بدست آورید.

لوواتو در آیه اول قبل از اینکه در جمع کر گفت: “آواز می خواند ، در آیه اول آواز خواند ،” همیشه خود را اول از همه قرار ده ، می توانست آینده ات باشد. “، چرا که شما به دنبال 15 دقیقه بودید ، بله . / و حالا شما 15 دقیقه وقت دارید ، بله...

Read More