دن tagged posts

Gossip Girl Star Whitney Peak بیشتر از دن همفری است تا سرنا ون در وودسن

[ad_1]

HBO Max

تصور شما از معنای بازیگری موفق بودن در کودکی چه بود؟

حضور در یک برنامه تلویزیونی کانال دیزنی. من واقعاً دوست داشتم مثل Rocky Blue در باشم تکان دهید یا ریون در این خیلی ریون است یا چین آن مک کلین در مزرعه مورچه. من مثل این اوج بازیگری است! این موفقیت است! اما من واقعا نمی دانستم که این یک مسیر شغلی است تا اینکه به کانادا آمدم و اوه ، من می توانم این کار را انجام دهم

الان چیه؟

من عاشق ، عشق ، عشق ، عشق ، عشق ، عشق ، عاشق ویولا دیویس هستم...

Read More