دوازدهم tagged posts

قانون تاج در ایالت دوازدهم تصویب شد: نوادا

[ad_1]

قانون تاج ، لایحه ای که تبعیض مبتنی بر مو را غیرقانونی می داند ، به تازگی در نوادا تصویب شد و آن را به دوازدهمین ایالت تصویب قانون تبدیل کرد.

جنبش مبارزه با تبعیض مبتنی بر مو توسط ائتلاف CROWN (ایجاد جهانی با احترام و باز برای موهای طبیعی) هدایت می شود. در بسیاری از زمینه های حرفه ای ، زنان سیاه پوست به ویژه برای پوشیدن موهای خود در سبک های “طبیعی” یا تخصصی مجازات می شوند ، اما قانون تاج از آنها در برابر این امر محافظت می کند. تبعیض مبتنی بر مو یک تعصب نژادپرستانه است که از یک استاندارد زیبایی یورو محور نشات می گیرد و در محل کار جایی ندارد. یا هرجای دیگر ، برای همین موضوع...

Read More