دین tagged posts

الن پمپئو ستاره آناتومی گری فقط با جاستین چمبرز و اریک دین پیوست

[ad_1]

آناتومی گری ممکن است تا فصل 18 در وقفه باشد ، اما الن پمپئو در حال برگزاری آن دیدارهای بازیگران است.

در 11 ژوئن ، بازیگر پشت سر آقای دکتر مردیت گری شام را با یکی از دوستان قدیمی خود صرف کرد: اریک دان ، که شاید او را بشناسید رضایت و ، آره ، آناتومی گری. پمپئو در مورد بیرون رفتن از آنها در استوری های اینستاگرام پست هایی ارسال کرد که توسط یک پیشخدمت بسیار آشنا به استقبال آنها آمد.

جاستین چمبرز قبل از اینکه گروه به خنده بیفتد پرسید: “شما برای شام چه چیزی می خواهید؟” ، البته اتاق نیز بازی کر...

Read More