دیو tagged posts

گفته می شود اما استون و دیو مک کری از اولین فرزندشان استقبال کرده اند

[ad_1]

سنگریزه رسیده است (گویا) رسیده است. گفته می شود اما استون برنده اسکار اولین فرزند خود را با همسر دیو مک کاری به دنیا آورد. در مورد جنسیت کودک هنوز خبری در دست نیست ، زیرا این زن و شوهر در طول روابط خود بسیار خصوصی بوده اند.

منابع به TMZ گفتند که استون و مک کاري روز شنبه 13 مارس در لس آنجلس از نوزاد خود استقبال کردند. اخباری که آنها انتظار داشتند ظاهراً در ژانویه تأیید شد ، زمانی که منابع گزارش دادند این دو با خوشحالی برای ورود جدید آماده می شوند...

Read More