راهپیمایی tagged posts

ریحانا در یک راهپیمایی متنفر از نفرت آسیایی در شهر نیویورک ناشناس رفت

[ad_1]

ریحانا اخیراً در 4 آوریل در راهپیمایی Stop Asian Hate در شهر نیویورک شرکت کرد و این کار را به صورت ناشناس انجام داد. دستیار وی ، تینا تروونگ ، عکس ها و فیلم هایی از آنها را در این تجمع منتشر کرد.

همبستگی به این شکل است! #stopaapihate #stopasianhate #callitahatecrime ”ترونگ پست اینستاگرامش را زیرنویس کرد. او از یک عکس که یک پرچم آمریکا را در دست دارد و یک دست دیگر پوستر #CallItAHateCrime را عکاسی کرده است. همچنین ریانا پوستری در دست دارد که روی آن متنفر است متنفر: متنفر است = نژاد پرستی علیه خدا. همچنین ویدیویی از رقصیدن آنها با هم وجود دارد...

Read More