رقاصان tagged posts

رقاصان باله با داشتن نوزادان بیشتر از همه گیری همه گیر استفاده می کنند

[ad_1]

ملیسا وردزیا همیشه می دانست که یک کودک می خواهد ، اما به عنوان یک رقاص با Ballet Hispanico ، او همچنین می دانست که باردار شدن به معنای مرخصی قابل توجهی از زندگی حرفه ای است که کاملا به بدن او بستگی دارد. به تعویق انداختن کار آسان بود – بعد از تور بعدی ، او با خود گفت ، یا وقتی که نقش آرزویی را پیدا کرد.

سپس در مارس 2020 ، هنگامی که شهر نیویورک وارد محاصره COVID-19 شد ، باله هیسپانیکو تمام عملیات حضوری را متوقف کرد. وردزیا و همسرش – لیوان وردسیا رقصنده باله هیسپانیکو – به همراه بقیه رقصندگان این شرکت از کار اخراج شدند...

Read More