زیاد tagged posts

مارک روفالو این قسمت از 13 را “متنفر” کرد ، با 30 اتفاق زیاد ، او تقریباً کنار رفت

[ad_1]

یکی از نمادین ترین صحنه ها در 13 ادامه 30 شماره رقص “هیجان انگیز” با جنیفر گارنر و مارک روفالو است. در آن ، شخصیت گارنر ، جنا رینک ، کل مهمانی دفتر خود را در تنظیم رقص مایکل جکسون – از جمله شخصیت روفالو ، ماتی ، رهبری می کند. به همان اندازه که تماشای صحنه سرگرم کننده است ، گارنر می گوید تمرینات به همان اندازه سرگرم کننده نبوده اند. در واقع مارک روفالو آنقدر اوقات سختی را پشت سر گذاشت که فکر کرد به طور کامل از فیلم کنار گذاشته شود.

“ما شروع به یادگیری رق...

Read More