زیرچشمی tagged posts

طرفداران تیلور سویفت در این زیرچشمی نگاه کردن به “You All Over Me” آن را از دست می دهند

[ad_1]

طرفداران تیلور سویفت ، شاد شوید: ما پیش از انتشار نیمه شب 26 مارس ، آواز جدید آیکون پاپ ، “You All Over Me” ، را زیرک نگاه می کنیم.

“You All Over Me” از مارن موریس برخوردار است و مانند آهنگ کلاسیک تایلور سوئیفت در سبک پاپ کانتری به نظر می رسد ، که منطقی است از زمانی که سوئیفت آن را در سال 2008 نوشت نترس عصر. نمی توانم غفلت “اما هیچ مقدار از آزادی شما را تمیز نمی کند” کمکی نمی کنم و به او فکر می کنم 1989 آهنگی با عنوان “تمیز”...

Read More