سازوکار tagged posts

آناتومی گری عجیب ترین سازوکار مقابله ای همه گیر است

[ad_1]

چیزی که مرا از نمایش ها و فیلم هایی مثل این می ترساند خاکستری این است که وقتی بعد از تماشای احساس شدید انسانی به خودمان تبریک می گوییم ، احساس همدلی را فقط برای افرادی بسیار زیبا و بسیار دور احساس می کنیم. ما احساس می کنیم گویی برای آنها خونریزی می کنیم ، اما در واقع نباید شناختن آنها را مدیون آنها باشیم و یا مدیون آنها هستیم.

در همان زمان ، قدرت نمایش نشان می دهد که همه از دست دادن غم انگیز است – ناراحتی جیغ مادر از دست دادن کودک خود ، وحشت ناگوار نوجوان که از هوش می رود ، بی انصافی عمیق یک فرد مسن که به تنهایی می میرد و درد...

Read More