سیدنی tagged posts

سیدنی سوینی روزمره مراقبت از پوست خود را رها می کند


فکری که با دیدن سیدنی سوینی ، روی صفحه در داخل ، از ذهن من گذشت رضایت، بود ، این دختر یک ستاره است. مدت کوتاهی پس از آن ، لعنت ، پوست او باور نکردنی است. اما به گفته وی ، همیشه اینگونه نبوده است. او در بیشتر دوران نوجوانی خود با آکنه کیستیک دست و پنجه نرم می کند ، و در حالی که به لطف یک عادت آرایشگر و متخصص پوست (و برخی از محصولات اصلی داروخانه فرانسه) اکنون بیشتر او را بررسی می کند ، او به طور مداوم یک بازی متعادل را انجام می دهد تا پوست ترکیبی خود را حفظ کند خوشحال...

Read More