شووکوس tagged posts

نمایندگان الکس رودریگز بیانیه پس از معاشرت با سابق بن افلک ، لیندسی شووکوس

[ad_1]

الکس رودریگز به تازگی در حال معاشرت با دوست دختر سابق دوست پسر جدید نامزد سابق خود دیده شده است. آیا شما دنبال می کنید؟ بگذارید آن را برای شما خراب کنم.

روزگاری ، بن افلک با هم قرار گذاشت شنبه شب زنده لیندسی شوكوس تهیه كننده. این جفت در سال 2019 از هم جدا شدند. در همین حال ، الکس رودریگز قبل از اینکه نامزدی اوایل سال جاری را لغو کنند ، با جنیفر لوپز دوست بود و حالا ، جنیفر لوپز که تازه مجرد شده است ، بن افلک را می بیند ، او در همان اوایل امور نامزد بود. آشتی آنها هفته هاست که بحث اینترنت است...

Read More