شکاف tagged posts

مایکل استراهان شکاف دندان خود را بسته است

[ad_1]

وقت خداحافظی از ظاهر امضائی مایکل استرهان است. بازیکن سابق NFL تبدیل شد صبح بخیر آمریکا میزبان در تاریخ 30 مارس ، وقتی لبخند جدید خود را بدون شکاف دندان امضا کرد ، همه را متعجب کرد. او یک ویدیو را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و اعتراف کرد که به خانواده ، دوستان ، طرفداران یا همکاران تجاری نگفته است زیرا آنها به او می گفتند که این روش را انجام ندهد.

“من انجام دادم...

Read More